Regulamin gry ważna od dnia 09.05.2019

Regulamin do pobrania
Regulamin ważny do 8.05.2019 do pobrania


§1 Postanowienia Ogólne
1. Termin właściciel, administrator gry odnosi się do firmy InGeemu Ltd. mająca swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii.
2. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu dimenshon.com oraz dostępu do gry internetowej „Dimenshon” dostępnej na tym serwisie, a także zawiera inne informacje wymagane przez prawo.
3. Gra internetowa „Dimenshon” znajduje się pod adresem http://anime-world.pl/, http://www.dimenshon.pl/ lub http://www.dimenshon.com/ oraz na podstronach tychże domen.
4. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację Taryfikatora Kar, oraz regulamin Shoutbox’a, które znajdują się na samym końcu regulaminu.
5. Regulamin jest także udostępniony w formie dokumentu PDF, tak aby Użytkownik mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać Regulamin za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

§2 Wymagania sprzętowe
1. Aby korzystać poprawnie z serwisu należy posiadać najnowszą wersję przeglądarki Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi oraz Microsoft Edge. Na pozostałych przeglądarkach lub na ich starszych wersjach mogą występować nieprawidłowości.
2. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych z systemem iOS lub Android należy posiadać najnowszą wersję przeglądarki Firefox lub Chrome. Na czas obecny silnik mapy nie jest w pełni przystosowany do urządzeń mobilnych zatem mogą występować nieprawidłowości w funkcjonowaniu gry.
3. Administracja gry zastrzega sobie prawo do używania plików cookies w celu prawidłowego działania serwisu, ściśle określonych w Polityce prywatności w podpunkcie „Cookies”
4. Użytkownik, korzystając z Gry oraz Serwisu „Dimenshon”, nie może używać programów lub usług zapewniających anonimowe proxy, czyli takich, które nie podają źródła, z którego pochodzi połączenie z Grą. System obecnie blokuje kilka z wielu dostępnych bramek proxy (np. Tor) uniemożliwiając rozgrywkę.

§3 Usługi świadczone w serwisie Dimenshon
1. Korzystanie z serwisu Dimenshon jest dobrowolne oraz bezpłatne w podstawowym zakresie. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi lub elementy gry.
2. Administracja gry zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w serwisie Dimenshon jak i samej grze.
3. Rejestracja w grze jest bezpłatna (darmowa).
4. Rejestracja powoduje utworzenie konta na warunkach w tym Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje ją w całości.
5. Rejestracja w grze jest jednoznaczna z zawarciem umowy z właścicielem serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
6. Rejestrując się osoba oświadcza, iż ukończyła 13 lat.
7. Login oraz hasło musi zostać zapamiętane przez Gracza. W przypadku zgubienia hasła jest możliwość odzyskania go poprzez zakładkę przypomnienie hasła. W przypadku całkowitego utracenia konta Gracz ma możliwość odzyskania konta kontaktując się z administratorem (Właścicielem) gry, podczas kontaktu w celu odzyskania konta należy uwzględnić swój login (lub adres E-Mail), przedmioty jakie mniej więcej znajdowały się na koncie Gracza, który stracił dostęp do konta, postacie oraz daty ostatniego logowania.
8. Gracz ma obowiązek aktualizować swój adres E-Mail – właściciel oraz administracja nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wywołane nieprawidłowością lub nieaktualnością adresu E-Mail.
9. Gracz oświadcza, że podawane przez niego dane są prawdziwe, nie naruszają praw osób trzecich oraz nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych form obyczajowych.
10. Rejestrując się gracz przyjmuje do informacji, iż on jest współwłaścicielem konta, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za czyny dokonane za pomocą swojego konta . Drugim współwłaścicielem konta jest administracja gry, która nie ponosi odpowiedzialności za czyny spowodowane niedbałością drugiego właściciela nazywanego Graczem.
11. Konta powyżej 6 miesięcy nieaktywności są usuwane z gry bezpowrotnie.
12. Nad przestrzeganiem regulamin czuwają osoby oznaczone przez Właściciela jako Administrator, Mistrz Gry
13. Nad przestrzeganiem regulaminu czatu czuwają osoby oznaczone przez Właściciela lub osoby wymienione wyżej przez Moderatorów i osoby wymienione wyżej w podpunkcie 9.
14. Właściciel gry wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych gry i oprogramowania.
15. W przypadku krytycznych awarii gry administrator serwisu ma prawo cofnąć grę korzystając z kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej gry lub jej elementów.
16. Wszelkie transakcje w grze z Graczami, a postaciami wirtualnymi (NPC) w samej grze mają wyjątek wirtualny i nie mają żadnej mocy prawnej.
17. Administracja nie bierze odpowiedzialności za problemy z serwerami i infrastrukturą sieciową, które wynikają z problemów firm trzecich. W razie wystąpienia takich problemów Administracja dołoży wszelkich starań, by zadośćuczynić poniesione przez Graczy straty opisane w podpunkcie poniżej (podpunkt 16).
18. W przypadku przerw w pracy serwisu wynikających z przedłużających się prac konserwacyjnych, czynników losowych, awarii sprzętu, usterek zależnych od firm trzecich Administrator przedłuży Graczom o czas trwania przerwy wszystkie wykupione za „Punkty Premium” bonusy mające trwać określony czas. W przypadku poważnych awarii, w wyniku których doszło do utraty części informacji o Koncie Gracza, Administrator dołoży wszelkich starań, by zrekompensować takim Graczom utracone bonusy nabyte w Grze za „Punkty Premium” poprzez przywrócenie „Punktów Premium” lub utraconych bonusów.
19. Nie ma możliwości wymiany jakichkolwiek dóbr wirtualnych w Grze (złoto, punkty oraz punkty premium) na jakikolwiek pieniężny ekwiwalent. Są to wyłącznie elementy samej Gry i tak muszą być traktowane.
20. W przypadku konieczności zakończenia prowadzenia usług związanych z serwisem Dimenshon, Administrator poinformuje Graczy o tym fakcie na łamach serwisu Dimenshon na 2 tygodnie przed odłączeniem dostępu Graczy do serwisu Dimenshon.
21. Administrator może zmienić serwer Gry, z utratą przez Graczy części lub wszystkich przedmiotów lub innych elementów w Grze. W takim wypadku poinformuje o tym Graczy na łamach serwisu Dimenshon w terminie 2 tygodni przed planowaną zmianą.
22. Administrator zastrzega sobie prawo do odebrania złota, punktów i innych elementów gry zdobytych w sposób niedozwolony, np. poprzez wykorzystanie błędu w Grze, Zakładce Premium i Forum. Gracz powinien niezwłocznie zgłosić błąd administracji. W przypadku podejrzenia, że działanie Gracza podjęte zostało z zamiarem wykorzystania błędu w Grze, jego Konto zostanie czasowo lub na stałe zablokowane.

§4 Waluta Premium
1. Obecnie ta zakładka jest niedostępna, lecz reguły panujące w przyszłości zostaną tutaj opisane.
2. W celu zdobycia waluty premium jaką są Punkty Premium, należy przejść w grze do zakładki Premium i wybrać operatora płatności.
3. W przypadku nieprawidłowego działania usługi premium, trzeba niezwłocznie zgłosić usterkę administracji serwisu.
4. W przypadku usunięcia konta punkty premium nie sa zwracane graczowi.
5. W przypadku zakupu waluty premium masz prawo zwrócić zakupioną walutę w przeciągu 14dni od otrzymania punktów premium na koncie tylko i wyłącznie jeśli ich nie wykorzystałeś. Po tym czasie lub w momencie kiedy zostaną wykorzystane zakupione punkty premium nie ma jakiejkolwiek możliwości zwrotu zakupionych Punktów premium.

§5 Umieszczanie materiałów w serwisie
1. Nadesłanie jakiejkolwiek treści (komentarzy, postów na Forum, map, grafik, dialogów itp.) równoznaczne jest z oświadczeniem przez osobę nadsyłającą treść, że jest on jej autorem i nie narusza ona praw własności intelektualnych osób trzecich.
2. Autorzy nadesłanych treści (komentarzy, postów na Forum, map, grafik, dialogów itp.) wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w serwisie Dimenshon w celu ich udostępnienia Użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Internetu i oświadczają, że nie roszczą sobie z tego tytułu żadnych opłat, w szczególności od administracji, Graczy oraz użytkowników Internetu.
3. W ramach zgody, o której mowa powyżej (pkt VIII.2), autorzy zezwalają na wykorzystywanie ich materiałów przez Użytkowników i innych korzystających z sieci Internet, w tym na: zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), przeprowadzanie korekty stylistycznej i ortograficznej, wprowadzanie przeróbek i adaptacji, wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika.
4. Autorzy treści wyrażają zgodę na korzystanie z ich prac przez każdego użytkownika sieci Internet w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego.
5. Korzystanie z udostępnionych materiałów, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
6. Zabronione jest umieszczanie tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym.
7. Administracja ma prawo do zamieszczenia lub usunięcia jednego lub więcej elementów nadesłanych przez danego Użytkownika bez podania przyczyn, a w szczególności w przypadku podejrzenia o plagiat lub łamania Regulaminu.

§6 Dane Osobowe
1. Żadne dane osobowe gracza nie są wymagane w procesie rejestracji Konta w Grze ani do prawidłowego świadczenia podstawowej usługi, jaką jest Gra z wyłączeniem usług dostępnych za Punkty Premium.
2. Rejestrując się zgadzasz się na udostępnienie administracji swoich danych osobowych w celu zrealizowania zakupu Punktów Premium, a w przypadku adresu E-Mail zgadzasz się na udostępnienie swoich danych osobowych (adres E-Mail) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu.
3. Gracz ma prawo do wglądu, poprawienia, bądź uzupełnienia swoich danych osobowych.
4. Gromadzenie danych związanych z aktywnością konta w grze (IP, użyta przeglądarka) nie wymaga odrębnej zgody Użytkownika konta. Adres IP pozyskiwany jest przez Administratora automatycznie w celu:
a. zapewnienia bezpieczeństwa połączenia dla graczy poprzez ograniczenie możliwości używania ukradzionych ciasteczek. Na pewnym poziomie bezpieczeństwa konta użytkownik nie jest traktowany jako zalogowany jeżeli jego adres IP się zmienił.
b. zapewnienia ochrony przed atakami siłowymi typu brute force polegającymi na nieustannym odpytywaniu serwerów z jednego adresu IP o różne rzeczy (zgadywania hasła lub innych danych pozwalających dokonywać zmian na koncie gracza).
c. weryfikacji użytkownika pod kątem zachowań stanowiących naruszenie Regulaminu gry.


§7 Taryfikator Kar
1. Multikonto
a. w grze zabronione jest posiadanie większej ilości kont niż jedno konto.
b. jeżeli użytkownik złamie ten punkt to administrator gry piszę informacje do gracza z zapytaniem, które z kont jest jego głównym, jeśli użytkownik wskaże główne konto to::
- na główne konto zostaje nałożony ban na z długością zależną od ilości utworzonych kont ilość kont pobocznych * 7 dni (przykładowo gdy gracz posiada 4 konta (1 główne i 3 poboczne) dostaje karę w postaci bana 21-dniowego)
- pozostałe konta zostają usunięte z gry permamentnie.
d. w przypadku jeśli gracz nie wskaże głównego konta w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od administracji
2. Obraza administracji – w tym przypadku użytkownik dostaje bana na 7 dni (w momencie, gdy gracz po raz kolejny otrzymuje bana za obrazę to ban może zostać wydłużony o ilość dni według wzoru (ilość banów za to przewinienie * 3 dni))
3. Boty
a. w grze dozwolone jest wykorzystywanie następujących botów:
- bot zbijający PA na mapie - o ile nie obciąża on serwera w znaczący sposób
- bot wykonujący zadanie na mapie (zbierający przedmioty etc.) - o ile nie obciąża on serwera w znaczący sposób
b. jeżeli w grze wykorzystano boty niż wyżej podane to gracz otrzymuje:
- w przypadku pierwszego bana za korzystanie z niedozwolonego bota: 30 dni
- w przypadku kolejnych banów za korzystanie z niedozwolonego bota: 45-365 dni (w tym przypadku administrator musi określić ciężar występku i zastosować adekwatną karę)
4. Wykorzystywanie błędów gry i nie zgłoszenie tego administracji
a. w przypadku, jeśli gracz zostanie przyłapany na wykorzystywaniu błędu i nie powiadomi o tym administracji gry to konto gracza zostaje usunięte permamentnie z gry.
b. w przypadku, jeśli gracz zgłosi błąd, lecz nie wskażę w których miejscach wykorzystał błąd i jakie przedmioty czy tez inne elementy gry nabugował to administrator ma prawo usunąć przykładowo wszystkie przedmioty, postacie, złoto oraz cofnąć doświadczenie postaci w grze oraz otrzymuje bana na 7 dni.
c. jeśli gracz powiadomi administratora gry o błędzie i wskaże co dokładnie wykorzystał i co dzięki temu zdobył, to graczowi zostaną tylko zabrane nabugowane elementy oraz nie otrzyma kary w postaci bana.
5. Obrażanie gracza na tle rasowym, religijnym i nie tylko (ogółem tyczy się obrażania) – ban na 7 dni (każdy kolejny przypadek dłuższy o 3 dni).
6. Administrator ma prawo dać bana graczowi nawet, jeśli nie złamał żadnego z powyższych punktów, lecz swoim rażącym zachowaniem działa na czyjąkolwiek szkodę w grze poprzez komunikację jak i czyny. (ban nie może być dłuższy niż 3 dni)

§8 Regulamin Czatu zwanego Shoutbox’em
1. Obraza gracza lub administratora – 24h uciszenia
2. Obraza na tle rasowym, etnicznym, religijnym, politycznym czy narodowościowym – 72h uciszenia
3. Spam lub flood – 12-48h uciszenia
4. Napisanie wiadomości w błędnej zakładce po upomnieniu gracza – 2-12h uciszenia

9 Płatności
1. Płatności w grze wykonywane są za pomocą kanału płatności online TPay, systemu płatności PayPal oraz poprzez bramkę SMS.
2. Kupując poprzez TPay akceptujesz warunki kanału płatności znajdujące się na stronie operatora uslug. Regulamin oraz informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj: https://tpay.com/dla-platnika/informacje-dla-platnika
3. Kupując poprzez PayPal akceptujesz warunki kanału płatności znajdujące się na stronie operatora uslug. Regulamin oraz informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL

§10 Postanowienia końcowe
1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Administracja ma prawo do zmiany regulaminu, polityki prywatności, taryfikatora kar oraz regulaminu czatu. W przypadku zmian administrator musi poinformować graczy 7 dni przed wprowadzeniem zmian o zmianach w regulaminie.
3. Przed każdym logowaniem do Gry, Gracz powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie. Administracja będzie prezentowała na łamach serwisu Dimenshon informację o takiej zmianie.
4. Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika całości aktualnego Regulaminu.
5. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Gracz powinien powstrzymać się od zalogowania do Gry i korzystania z serwisu Dimenshon i niezwłocznie powiadomić administrację o takiej decyzji co skutkować będzie usunięciem konta Gracza.


Advertisements / Cooperation